Sunday, 23rd July, 2017
nea-copy-1498490588.png

रू. १ लाख पाउने थाहानगरका लाभग्राही (हेर्नुहाेस नामावली)

वि.स. २०७२ साल बैशाख १२ गतेकाे विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिकाे पराकम्पहरूबाट अांशिक रूपमा क्षति भएका घरहरूकाे मर्मत सम्भारका गर्नुपर्ने थाहा नगरपालिकाका पिडित लाभग्राहीकाे नामावलपी । यस किसिमका लाभग्राहीहरूशले घर मर्मतका लागी रेट्राेफिटिङका लागी सम्झाैता गरेपश्चात एक लाख रूपिँया सरकारबाट अनुदान पाउनेछन् ।

S.N

P.A No

Beneficiary Name

VDC/MUN

Ward

Slip No

HH_SN

MOBILE

1

R-31-1-1-0-001

Arjun Karki

Aagra

1

694562

11

9818402860

2

R-31-1-1-0-018

Autar Singh Thing

Aagra

1

694302

182

9811225061

3

R-31-1-1-0-009

Bhagwan Karki

Aagra

1

694510

34

9860743573

4

R-31-1-1-0-007

Bhaikrishna Karki

Aagra

1

694554

4

9860262681

5

R-31-1-1-0-004

Bidur Bahadur Karki

Aagra

1

694532

55

9860685927

6

R-31-1-1-0-011

Bisnu Badhadur Karki

Aagra

1

 

26

9860635458

7

R-31-1-1-0-012

Bisnumaya Syangtan

Aagra

1

694256

134

9841895005

8

R-31-1-1-0-021

Buddhiman Ghalan

Aagra

1

694311

192

9860790222

9

R-31-1-1-0-003

Dhan Kumari Karki

Aagra

1

694534

57

9843687379

10

R-31-1-1-0-023

Gambhirman Ghalan

Aagra

1

694316

197

9814237084

11

R-31-1-1-0-010

Hari Chandra Karki

Aagra

1

694506

29

9841051883

12

R-31-1-1-0-024

Hira Lal Ghalan

Aagra

1

694320

201

9841049554

13

R-31-1-1-0-028

Jagat Bahadur Thapa

Aagra

1

694201, 694202, 694203, 694204

78

9860262573

14

R-31-1-1-0-014

Jahar Singh Ghalan

Aagra

1

694278

157

9810270229

15

R-31-1-1-0-025

Jeet bahadur Karki

Aagra

1

694513

37

9813596679

16

R-31-1-1-0-020

Kadhga Bahadur Ghalan

Aagra

1

694310

191

9860790222

17

R-31-1-1-0-027

Maan Kumari Godar

Aagra

1

694517

41

9860262575

18

R-31-1-1-0-006

Madan Kumar Karki

Aagra

1

694516

40

9808252130

19

R-31-1-1-0-002

Milan Syangtan

Aagra

1

694254

132

9803323366

20

R-31-1-1-0-015

Nabaraj Thing

Aagra

1

694279

158

9818148355

21

R-31-1-1-0-022

Padam Bahadur Ghalan

Aagra

1

694314

195

9849115379

22

R-31-1-1-0-016

Prem Moktan

Aagra

1

694339

163

9818082035

23

R-31-1-1-0-017

Raj Kumar Ghalan

Aagra

1

694288

169

9808459411

24

R-31-1-1-0-008

Ramji Karki

Aagra

1

694514

38

9818268955

25

R-31-1-1-0-005

Sanobhai Karki

Aagra

1

694531

54

9803914756

26

R-31-1-1-0-026

Thule Ghalan

Aagra

1

694289, 694290

170

9860262783

27

R-31-1-1-0-013

Thulimaya Ghalan

Aagra

1

694270

150

9803323366

28

R-31-1-1-0-019

Upper Singh Thing

Aagra

1

694304

184

9811225061

29

R-31-1-2-0-001

Krishn Bahadur Karki

Aagra

2

430088

88

9808878733

30

R-31-1-3-0-001

Mira Magar

Aagra

3

674420

200

9860635005

31

R-31-1-5-0-010

Balaram Gole

Aagra

5

686101

213

9845867005

32

R-31-1-5-0-011

Bhim Bahadur Gole

Aagra

5

431352

84

9817274600

33

R-31-1-5-0-007

Bhim Bahadur Gole

Aagra

5

431206

164

9811293659

34

R-31-1-5-0-001

Bhim Bahadur Thing

Aagra

5

431251

1

9843775129

35

R-31-1-5-0-002

Bhim Bahdur Waiba

Aagra

5

431142

120

NA

36

R-31-1-5-0-013

Dhana Bahadur Gole

Aagra

5

431162, 686102, 686103

219

NA

37

R-31-1-5-0-008

Indra Bahadur Gole

Aagra

5

686104

212

NA

38

R-31-1-5-0-006

Pramila Gole

Aagra

5

431163

220

9868844014

39

R-31-1-5-0-005

Raj Kumar Gole tamang

Aagra

5

431277

27

9860635243

40

R-31-1-5-0-009

Sanu Maya Waiba

Aagra

5

431137

114

9816213613

41

R-31-1-5-0-012

Sher Bahadur Gole

Aagra

5

431341, 431342

77

9814292325

42

R-31-1-5-0-004

Shyam Bahadur Gole

Aagra

5

431177

129

9809168828

43

R-31-1-5-0-003

Tanka Bahadur Gole

Aagra

5

431281

29

9860601243

44

R-31-1-8-0-002

Ashok Thing

Aagra

8

999758

133

9860948975

45

R-31-1-8-0-001

Indra Bahadur Thing

Aagra

8

999774

149

9843311605

46

R-31-1-8-0-003

Surja Bahadur Ghalan

Aagra

8

999787

162

9843356566

47

R-31-1-9-0-001

Ram Bahadur Thing

Aagra

9

686130, 686135

147

9865048494

48

R-31-3-1-0-002

Daya Maharjan

Bajrabarahi

1

429139

114

NA

49

R-31-3-1-0-004

Krishna Bahadur Khadgi

Bajrabarahi

1

429090

66

9845076420

50

R-31-3-1-0-005

Krishna Narayan Pode

Bajrabarahi

1

429001

1

9845076564

51

R-31-3-1-0-006

Sanu Kancha Maharjan

Bajrabarahi

1

1032568, 1032569, 429119, 429120

95

9811243744

52

R-31-3-1-0-001

Shiv Lal Maharjan

Bajrabarahi

1

429134

108

9808233468

53

R-31-3-1-0-003

Shree sita Ram Maharjan

Bajrabarahi

1

429022

13

9811886071

54

R-31-3-2-0-024

Astman Balami

Bajrabarahi

2

426196

96

NA

55

R-31-3-2-0-007

Bikun Bahadur Balami

Bajrabarahi

2

 

24

9849354050

56

R-31-3-2-0-028

Bisnu Bahadur Balami

Bajrabarahi

2

426100, 426651, 426652

12

9845124439

57

R-31-3-2-0-004

Dharm Balami

Bajrabarahi

2

426669, 426670

25

9811131243

58

R-31-3-2-0-029

Dil Bahadur Gopali

Bajrabarahi

2

673203

236

NA

59

R-31-3-2-0-006

Ganga Maya Maharjan

Bajrabarahi

2

673212

246

9845149512

60

R-31-3-2-0-012

Ganshyam Shrestha

Bajrabarahi

2

428009, 428010

199

9814237317

61

R-31-3-2-0-018

Hari Ram Thapa

Bajrabarahi

2

426653

13

9845389922

62

R-31-3-2-0-027

Harkh Bahadur Gopali

Bajrabarahi

2

673317

226

9843766478

63

R-31-3-2-0-003

Karn Bahadur Gopali

Bajrabarahi

2

673221

256

NA

64

R-31-3-2-0-026

Kedar Bhakt Balami

Bajrabarahi

2

426414

184

NA

65

R-31-3-2-0-016

Keser Man Balami

Bajrabarahi

2

 

170

9841742457

66

R-31-3-2-0-020

Kesher Man Balami

Bajrabarahi

2

426076

76

NA

67

R-31-3-2-0-030

Maheswer Balami

Bajrabarahi

2

426673

28

9845148921

68

R-31-3-2-0-008

Mohan Krishna Gopali

Bajrabarahi

2

673324

233

9818520504

69

R-31-3-2-0-002

Narayan Balami

Bajrabarahi

2

426672

27

9808341411

70

R-31-3-2-0-023

Purn Bahadur Balami

Bajrabarahi

2

 

90

NA

71

R-31-3-2-0-013

Purn Bahadur Balami

Bajrabarahi

2

428001

194

NA

72

R-31-3-2-0-014

Purn Bahadur Joshi

Bajrabarahi

2

426418

188

9818411599

73

R-31-3-2-0-010

Ram Bhakt Dangol

Bajrabarahi

2

428024, 673301

214

9845072458

74

R-31-3-2-0-001

Ramcha Balami

Bajrabarahi

2

426072

72

9811261590

75

R-31-3-2-0-011

Salik Ram Shrestha

Bajrabarahi

2

428018

207

9804223003

76

R-31-3-2-0-005

Sanu Maya Maharjan

Bajrabarahi

2

673213, 673214

247

NA

77

R-31-3-2-0-017

Sata Devi Bhatt

Bajrabarahi

2

426655

15

9812205229

78

R-31-3-2-0-019

Shraa Bhim bahadur Balami

Bajrabarahi

2

426333

106

NA

79

R-31-3-2-0-025

Shree Krishana Balami

Bajrabarahi

2

426190, 426191, 426192

93

9860877172

80

R-31-3-2-0-009

Shreemati Mahan davi Joshi

Bajrabarahi

2

 

222

NA

81

R-31-3-2-0-021

Som Bahadur Balami

Bajrabarahi

2

426187

88

9807289293

82

R-31-3-2-0-022

Som Bahadur Balami

Bajrabarahi

2

 

89

NA

83

R-31-3-2-0-015

Sunil Shrestha

Bajrabarahi

2

 

179

NA

84

R-31-3-3-0-001

Ram Kumar Bidari

Bajrabarahi

3

 

38

NA

85

R-31-3-4-0-001

Ben Sing Ghalan

Bajrabarahi

4

1032079

99

NA

86

R-31-3-4-0-014

Ganesh Bahadur Adhikari

Bajrabarahi

4

673384, 673385, 673386

43

NA

87

R-31-3-4-0-009

Gobind Maharjan

Bajrabarahi

4

1032032

183

NA

88

R-31-3-4-0-004

Hari Bahadur Ghongba

Bajrabarahi

4

1032053

141

NA

89

R-31-3-4-0-018

Iete Shing Rumba

Bajrabarahi

4

1032143

93

NA

90

R-31-3-4-0-016

Krishna Bahadur Rumba

Bajrabarahi

4

1032126

77

9845077690

91

R-31-3-4-0-003

Mohan Lal Sangtang

Bajrabarahi

4

1032022

138

NA

92

R-31-3-4-0-008

Purna Rumba

Bajrabarahi

4

 

182

NA

93

R-31-3-4-0-007

Rajman Thing

Bajrabarahi

4

1032029

179

NA

94

R-31-3-4-0-005

Ram Bahadur Ghongba

Bajrabarahi

4

1032055

142

NA

95

R-31-3-4-0-011

Shree Krishna prasad Bidari

Bajrabarahi

4

1032278

199

NA

96

R-31-3-4-0-013

Shree uttam Prasad Bidari

Bajrabarahi

4

673378

38

NA

97

R-31-3-4-0-012

Shreemati Jhzmk kumari Adhikari

Bajrabarahi

4

673414

26

NA

98

R-31-3-4-0-002

Shyam Bahadur Dantang

Bajrabarahi

4

1032081

102

NA

99

R-31-3-4-0-017

Sitaram Thapa Magar

Bajrabarahi

4

1032121

73

NA

100

R-31-3-4-0-010

Somlal Bhomjan

Bajrabarahi

4

1032276

195

9821251049

101

R-31-3-4-0-015

Tilak Prasad Bidari

Bajrabarahi

4

673242

5

NA

102

R-31-3-4-0-006

Tirtha Lal Rumba

Bajrabarahi

4

1032203

154

NA

103

R-31-3-5-0-004

Ambika Singh Thakuri

Bajrabarahi

5

429968

25

9843910284

104

R-31-3-5-0-002

Hare Ram Adhikari

Bajrabarahi

5

 

141

9845072079

105

R-31-3-5-0-001

Jagat Bahadur singh Thakuri

Bajrabarahi

5

429982

38

9814252590

106

R-31-3-5-0-003

Shiv Hari Adhikari

Bajrabarahi

5

1007344

143

9845622847

107

R-31-3-6-0-008

Bal Bahadur Gopali

Bajrabarahi

6

430262

32

9804262535

108

R-31-3-6-0-007

Bekhalal Gopali

Bajrabarahi

6

430261

31

9821104421

109

R-31-3-6-0-003

Bishnu Bahadur Gopali

Bajrabarahi

6

430283, 430284

49

9845070521

110

R-31-3-6-0-002

Gopilal Gopali

<matadan-1490708286.PNG
loading...


ताजा समाचार

लेखापढी थाहानगरको अध्यक्षमा गाेपाली
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन मकवानपुरको थाहानगर समिति गठन भएको छ । थाहानगरको थानाबजारमा भएको भेलाले लेखापढी संम्बन्धी काम गर्नेहरुको...
Lekhapadhi_Tukhabar-Hetau-1500638937.jpg
स्थानीय तहले आफूखुसी कर लगाउन नपाइने भयो
स्थानीय तहले आफूखुसी करका दर तय गर्न नपाउने भएका छन् ।  ६ असारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबीच स्थानीय...
Untitled-1-1500633523.jpg
बस दुर्घटनामा दुईको मृत्यू, ४६ घाइते, १६ गम्भीर [अपडेट]
त्रिभूवन राजपथ अन्तर्गत मकवानपुर थाहा नगरपालिका – १ खानीगाउँमा मंगलबार यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यू भएको छ । सो दुर्घटनामा ४६ जना...
Accident-Next-1500386960.jpg
थाहानगरमा बस दुर्घटना को–को छन् घाइते ?(हेर्नुहोस् सूची) 
त्रिभूवन राजपथ अन्तर्गत मकवानपुर थाहा नगरपालिका वडा नम्बर १ खानीगाउँमा यात्रुबहाक बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यू भएको छ । दुर्घटनामा कम्तीमा...
PHC-1500380469.jpg
थाहानगरमा बस दुर्घटना दुईको मृत्यू ३५ घाइते जना [अपडेट]
त्रिभूवन राजपथ अन्तर्गत मकवानपुर थाहा नगरपालिका वडा नम्बर १ खानीगाउँमा यात्रुबहाक बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यू भएको छ । दुर्घटनामा ३५ जना...
Accident01-Next-1500378474.jpg

लोकप्रिय समाचार

थाहानगरमा बस दुर्घटना दुईको मृत्यू ३५ घाइते जना [अपडेट]
त्रिभूवन राजपथ अन्तर्गत मकवानपुर थाहा नगरपालिका वडा नम्बर १ खानीगाउँमा यात्रुबहाक बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यू भएको छ । दुर्घटनामा ३५ जना...
Accident01-Next-1500378474.jpg
बस दुर्घटनामा दुईको मृत्यू, ४६ घाइते, १६ गम्भीर [अपडेट]
त्रिभूवन राजपथ अन्तर्गत मकवानपुर थाहा नगरपालिका – १ खानीगाउँमा मंगलबार यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यू भएको छ । सो दुर्घटनामा ४६ जना...
Accident-Next-1500386960.jpg
थाहानगरमा बस दुर्घटना को–को छन् घाइते ?(हेर्नुहोस् सूची) 
त्रिभूवन राजपथ अन्तर्गत मकवानपुर थाहा नगरपालिका वडा नम्बर १ खानीगाउँमा यात्रुबहाक बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यू भएको छ । दुर्घटनामा कम्तीमा...
PHC-1500380469.jpg
मकवानपुरका ३१ जना भूकम्पपीडितले ट्याक्सी नंबर पाए (हेर्नुहोस नामावली)
मकवानपुर जिल्लाका ३१ जना भूकम्पपीडितले ट्याक्सी नंबर पाएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्य मकवानपुरका...
Txopy-1498287641.jpg
रू. १ लाख पाउने थाहानगरका लाभग्राही (हेर्नुहाेस नामावली)
वि.स. २०७२ साल बैशाख १२ गतेकाे विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिकाे पराकम्पहरूबाट अांशिक रूपमा क्षति भएका घरहरूकाे मर्मत सम्भारका गर्नुपर्ने थाहा...
DSC_0249-1499089909.JPG