Wednesday, 20th March, 2019
वि.स.
Bihuli-002-1532968337.gif

आकर्षक सेवा सुविधा सहित ३ जना कर्मचारी चाहियो

himshikhar-copy-1483718466.jpg

प्रथम पटक प्रकाशन गरिएको मितिः २०७३ पौष २३ गते 


कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !
यस हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड आग्राको लागि तपसिल बमोजिमको कर्मचारीहरु आवश्यकता भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । 
 
तपसिलः
पद         : ब्यवस्थापक १ जना 
योग्यता     : वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तह उतीर्ण वा सो सरह 
सेवा अनुभव  : सहकारी सम्बन्धी ज्ञान र कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी अनुभव भएको 

पद        : कार्यालय सहायक १ जना 
योग्यता       : व्यवस्थापन संकाय तर्फ १०ं२ उतीर्ण वा सो सरह
सेवा अनुभव    : कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी ज्ञान भएको, नेपाली र अंग्रेजी टाईप गर्न सक्ने 

पद        : बजार प्रतिनीधि १ जना 
योग्यता       : एसएलसी उतीर्ण
सेवा अनुभव    :बजार प्रतिनीधीको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने ।

तलब सुविधा     : व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार
निवेदन दस्तुर     : रु २५०। (फिर्ता नहुने गरी) 
आवेदन आइपुग्नु पर्ने अन्तिम मिति : सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र (१ महिने परिक्षण काल रहनेछ) 
परीक्षा किसिम     : लिखित, मौखिक र प्राविधिक ज्ञान
परीक्षाको मिति     : आवेदन दिने म्याद सकिएको भोलीपल्ट जानकारी गराइनेछ 
 
आवश्यक कागजातहरुः 
– नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि १ थान 
– शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि १÷१ थान
– हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
– कार्य अनुभव भए त्यसको प्रतिलिपि 

नोटः अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।
थप जानकारीको लागि सम्पर्कः ९८०७२७९५७७, ९८४३७६०८०७ र ९८०८५९१३०२

......................
शुभराज गोले
(अध्यक्ष)
हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
आग्रा ५, मकवानपुरPlant-1526723778.JPG