Wednesday, 20th March, 2019
वि.स.
Bihuli-002-1532968337.gif

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७३/०८/२७

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

यस पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन समितिको मिति २०७३/०७/०९ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार एक जना अहेब स्तरको कर्मचारी करार सेवामा लिई कार्य गराउनुपर्ने भएकोले देहायको सर्तहरुको अधिनमा रहि दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

                पद                : अहेब

                योग्यता            : अहेब पास

                सेवा               : करार (३ महिने परिक्षण काल)

                तलब सुविधा        : व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार

                निवेदन दस्तुर        : रु ३००। (फिर्ता नहुने गरी)

                आवेदन आइपुग्नु पर्ने अन्तिम मिति : सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र (पौष ४ सम्म)

                परीक्षा किसिम : लिखित र मौखिक

                परीक्षाको मिति : आवेदन दिने म्याद सकिएको भोलीपल्ट जानकारी गराइनेछ

आवश्यक कागजातहरुः

                – नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि १ थान

                – शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि

                – हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

                – कार्य अनुभव भए त्यसको प्रतिलिपि

 

नोटः अनुभवी तथा स्थानीयलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।

पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

थाहा नगरपालिका, मकवानपुर

Plant-1526723778.JPG