Monday, 22nd April, 2019
वि.स.
Bihuli-002-1532968337.gif

स्वास्थ्यका २६६७३ कर्मचारीको समायोजन [हेर्नुहोस समायोजन सूची]

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत अधिकृतस्तर छैटौँ, सहायक स्तर पाँचौँ र चौँथो तहका कर्मचारीको समायोजन सूचि प्रकाशित गरेको छ ।

मन्त्रालयले २६ चैत साँझ सोही तहको अनमी, डार्करुम सहायक ल्याब असिस्टेन्ट वैद्य सहायक मेडिकल रेकर्डर लगायतका पदकोसमेत समायोजन सूचि प्रकाशित गरेको छ ।

हेर्नुहोस समायोजन सूची:

१‍‍.अधिकृतस्तर सातौँ, छैटौँ एवं सहायक पाँचौ (एनेस्थेटिक सहायक, कविराज, डायनालायसिस असिष्टेन्ट, डार्करुम सहायक, डेन्टल हाइजिनिष्ट, प.हे.न., फार्मेशी सहायक, फिजियोथेरापी असिस्टेन्ट, मेडिकल रेकर्डर सुपरभाईजर, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, बायोमेडिकल टेक्निसियन, सहायक इन्टमोलोष्टि, स्टाफ नर्स, हाउस किपिङ)

२. अधिकृतस्तर सातौँ, छैटौँ एवं सहायक पाँचौ (क्षय/कुष्ठ (सुपरभाइजर अधिकृत, सुपरभाईजर सहायक, सुपरभाइजर निरीक्षक), खोप सुपरभाइजर अधिकृत, खोप सुपरभाईजर निरीक्षक, खोप सुरभाईजर, परिवार नियोजन अधिकृत, परिवार नियोजन सहायक, परिवार नियोजन सुपरभाईजर, परिवार नियोजन सुपरभाईजर अधिकृत, परिवार नियोजन सुपरभाईजर निरीक्षक, भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक, भेक्टर कन्ट्रोल सहायक, भेक्टोर कन्ट्रोलर सुपरभाईजर)

३. अधिकृतस्तर छैठौँ, सहायकस्तर पाँचौँ तथा सहायकस्तर चौथौँ (अहेव अधिकृत सहायक)

४. अधिकृतस्तर छैठौँ, सहायकस्तर पाँचौँ तथा सहायकस्तर चौथौँ (जुनियर मेडिकल रेकर्ड असिस्टेन्ट, डार्करुम सहायक, ल्याब असिस्टेन्ट, बैद्य 

५. अधिकृतस्तर छैठौँ, सहायकस्तर पाँचौँ तथा सहायकस्तर चौथौँ (अनमी, अधिकृत, डार्करुम सहायक, ल्याब असिष्टेन्ट, वैद्य, सहायक मेडिकल रेकर्डर) 

६. अधिकृतस्तर सातौँ, अधिकृतस्तर छैठौँ एवं सहायक पाँचौँ स्तर (अधिकृत, सहायक, हेल्थ असिष्टेन्ट)

 Plant-1526723778.JPG
Fohor-Add-1532704684.jpg